Home | Diensten

Diensten

Strategieformulering

Strategieformulering

Ondernemers hebben een visie op de toekomst van de organisatie en weten wat de 'missie' is. Het ontbreekt veelal aan de tijd en expertise om missie en visie te vertalen in een uitgewerkte strategie, die communiceerbaar en uitvoerbaar is. ADD is expert om missie en visie om te zetten in een heldere strategie, die gedragen en uitvoerbaar is.
Lees meer
Strategieuitvoering

Strategieuitvoering

De uitvoering van een goed ontwikkelde en doordachte strategie is volgens Peter Drucker een kunst. ADD heeft de expertise en instrumenten om de uitvoering van een strategie te ondersteunen.
Lees meer
'Gap' analyse

'Gap' analyse

Als belangrijke processen in de organisatie niet meer zijn aangesloten op de strategie of onderling aan elkaar zijn verbonden, is er een gat ontstaan. Als die gaten er voor zorgen dat de organisatie niet meer wendbaar en beheersbaar is, is een 'strategic gap' ontstaan. De eerste stap in het herstel is het vaststellen van de aard en omvang van de 'gap'. ADD kan met haar ervaring en instrumenten een quickscan uitvoeren.
Lees meer
Succesvol veranderen

Succesvol veranderen

Het is onmogelijk om wat onbekend of onvoorspelbaar is vooraf met zekerheid te weten. Ontwikkelingen waarvan het effect op een organisatie gaandeweg zichtbaar en merkbaar wordt kunnen niet worden voorzien van geprogrameerde oplossingen. Verandermanagement vereist een andere kijk op de vraagstukken. ADD heeft een aanpak ontwikkeld om veranderingen meer 'principle based' aan te drijven.
Lees meer

ADDstrategie

The art to create strategy.