Alle diensten | 'Gap' analyse

'Gap' analyse

Organisaties streven naar een zekere mate van 'in control' zijn. Welke mate dat is, hangt samen met de visie op bedrijfsvoering en de relatie met externe omgeving. In de praktijk blijkt dat de mate waarin een organisatie grip heeft op haar processen niet voldoende in lijn is met haar wens of eis. Om dat te veranderen worden, mede op basis van onderzoek naar de oorzaken, verbeterinitiatieven ontwikkeld.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin organisatieprocessen niet meer in lijn zijn met of contra-werking hebben op de strategische koers, is de strategische quickscan een geschikt instrument. Het management en de medewerkers hebben vaak al duidelijk dat er onvoldoende aansluiting is, maar de vinger kan er nog niet duidelijk op worden gelegd. Hierdoor zijn stakeholders het vaak eens over het 'probleem', maar niet over de 'oorzaak en gevolg' relaties, waardoor er geen gedragen verbeteraanpak ontstaat. Inventarisaties en analyses blijken in de praktijk kostbare onderzoeken, die resulteren in rapporten en uitgebreide aanbevelingen, maar de implementatie van oplossingen blijkt te vaak te verzanden. De krachten worden onvoldoende gebundeld of werken elkaar tegen.

ADD beschikt over de ervaring en het platform om een GAP-analyse op de kernprocessen in de bedrijfsvoering te doen en de uitkomsten op voldoende abstractieniveau te koppelen aan de strategische doelen van de organisatie. Hierdoor ontstaat scherper zicht op de 'gaten' en 'witte vlekken' in de besturing. Dit helpt om de schaarse resources en krachten beter te focussen op herstel van de bruggehoofden voor de bedrijfsvoering in plaats van deze te spreiden over teveel verbeterplannen of de enrgie te verliezen in te grote veranderambities.

ADD maakt samen met u een duidelijke GAP analyse, die de basis vormt voor strategische verbeterprogramma's.

ADDstrategie

The art to create strategy.