Alle diensten | Strategieformulering

Strategieformulering

Een onderneming staat sterker met een goede strategie. Een strategie geeft de koers aan en vormt bakens, waaraan in de dagelijkse bedrijfsvoering kan worden getoetst. Ondernemingen hebben te maken met grote marktdynamiek en sterk veranderende krachten in de externe, maar ook interne omgeving. Een hechte en goed communiceerbare strategie is daarom meer dan ooit van onschatbare waarde.

 

Ondernemende leiders hebben een 'missie' en een visie op de wijze waarop die missie kan worden volbracht. De uitwerking daarvan in een 'strategie' blijft vaak achterwege of blijft beperkt tot een strategisch plan op papier met een beperkte lezersgroep. Uit onderzoeken blijkt dat medewerkers nauwelijks op de hoogte zijn van 'de strategie' en als ze die al kennen, kunnen ze de vertaling naar de eigen praktijk moeilijk of niet maken. Om een missie en visie te vertalen in een gedragen en uitvoerbare ondernemingsstrategie zijn diverse stappen nodig. ADD heeft de expertise om te ondersteunen in het efficiënt doorlopen van dit proces. We bieden beproefde methoden en een robuust technologisch platform, waarop het strategisch raamwerk wordt gebouwd.

 

Het strategisch raamwerk is de basis om samen te werken met het management team en andere stakeholders. De strategie wordt gezamenlijk uitontwikkeld en communiceerbaar gemaakt. Het wordt duidelijk welke bijdrage van partijen wordt verwacht en hoe de bedrijfsvoering is verbonden met de strategie. ADD ondersteunt bij het leggen van de brug tussen strategie en bedrijfsvoering.

 

Stap 1 Missie, visie en kernwaarden compact formuleren:

 

 

Stap 2 PESTEL-analyse om te toetsen of de belangrijke omgevingsfactoren worden herkend en gedeeld.

 

Stap 3: 5 krachtenmodel van Porter verkennen:

 

Stap 4: Uitwerking thema- en veranderagenda:

 

Stap 5: In de laatste stap brengen we het geheel samen op een strategiekaart. Op de kaart zijn alle relevante doelen en de onderlinge samenhang op 1 plaat bijelkaar gebracht. In de stap worden de keuzen gemaakt en de kerndoelen en -processen vastgesteld:

Dit is de basis voor het uitrollen van de strategie. De strategiekaart is de kapstok om veranderinitiatieven aan te hangen.

ADDstrategie

The art to create strategy.