Alle diensten | Strategieuitvoering

Strategieuitvoering

Harvard besteedt in toenemende mate aandacht aan de wijze waarop een strategie wordt geimplementeerd. Het denken rond de wijze waarop een strategie tot uitvoer wordt gebracht heeft zich pas in de laatste decennia ontwikkeld. Strategie executie blijkt een complex vraagstuk. Het lukt organisaties maar moeizaam om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met de strategie. Enerzijds is de oorzaak dat de strategie niet is vertaald naar operationele doelen. Anderzijds blijken de 'dagelijkse bedrijfsvoering', waarin stabiliteit wordt nagestreefd, en het 'veranderen' elkaar in de weg te lopen. De strategische veranderingen die van belang zijn sneeuwen onder. Denkers als John Kotter (Harvard) en anderen hebben veel onderzoek gedaan naar verandervermogen van organisaties. Kotter geeft aan dat slechts een beperkt aantal organisaties succesvol is in veranderen en aanpassen. Aanpassingsvermogen is volgens Darwin de basis voor overleven in een veranderende omgeving. Er zijn diverse theorieën en instrumenten ontwikkeld om verander- of ontwikkelkracht van organisaties te versterken, maar ook met deze instrumenten en theorieën blijft leren en groeien een moeilijke opgave voor organisaties.

ADD heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van ondernemingen bij de uitvoering van de strategie en organisatorische veranderingen. Wij hebben veel do's en don'ts gezien en onze ervaring omgezet in een methodische aanpak ondersteund met een online strategie-instrument. We hebben een praktische aanpak ontwikkeld, waardoor we efficiënt toegevoegde waarde kunnen bieden aan organisaties die een veranderopdracht willen formuleren of hebben geformuleerd en ten uitvoer willen brengen.

We vertalen samen met u uw missie, visie en kernwaarden in een fundament (vertrekpunt en verankering). Er worden veranderdoelen gekozen en een samenhangende veranderagenda opgesteld. De veranderagenda wordt vervolgens omgezet in concrete verander-of strategische initiatieven. De initiatieven worden gekoppeld aan kerndoelen en kritische succesfactoren voor de organisatie en middels kernprestatieindicatoren (KPI's) wordt de voortgang meetbaar gemaakt. Door inzicht en samenhang te ontwikkelen in de complexe veranderprocessen kan uw organisatie meer grip ontwikkelen op de veranderinitiatieven en beter waken dat noodzakelijke veranderingen niet ondersneeuwen onder de vraagstukken van de 'dagelijkse bedrijfsvoering'.

We zetten naast onze kennis en ervaring een beproefd robuust instrument in dat door succesvolle multinationals en overheidsorganisaties wordt gebruikt. Het instrument is ontwikkeld onder regie van de Robert Kaplan en David Norton als balanced scorecard en door ADD geschikt gemaakt voor de Nederlandse praktijk. ADD heeft hiervoor exclusiviteit van ESM Software Group verworven.

 

ADDstrategie

The art to create strategy.